Voordelen franchising

Gastouderbureau Excellent is een unieke franchiseformule. Wat deze formule in het kort inhoudt, kunt u hier lezen.
De eerste vraag is echter. Wat zijn de voordelen in het algemeen om als franchisenemer te werken?

VOORDELEN FRANCHISEFORMULE

 • Zelfstandigheid voor de betrokkenen

  Zowel de franchisegever als de franchisenemers zijn zelfstandig ondernemer. De wederzijdse belangen worden vooraf in een contract vastgelegd. Door de taakverdeling is het mogelijk, dat beide partijen een zo hoog mogelijk rendement met hun bedrijf kunnen maken.

 •  Gemotiveerde dienstverlening en persoonlijke inzet

  De franchisenemers zijn in hun hoedanigheid van zelfstandig ondernemer volledig verantwoordelijk voor de gang van zaken in hun eigen bedrijf. De motivatie en de persoonlijke inzet staan daarom op een hoog niveau.

 •  Hogere omzet en lagere kosten

  Door de professionele benadering van de markt maakt de franchisenemer veelal een hogere omzet dan een apart opererende ondernemer. De franchisenemer kan immers profiteren van de professionele marketing en alle ervaringen binnen het samenwerkingsverband. Grootschaligheid geeft kostenvoordelen. Veelal kunnen door het grote inkoopvolume gunstige condities worden bedongen. In Nederland is franchising heel populair en in elke branche is franchisen mogelijk.

 •  Minder ‘personeelsproblemen’

  De personeelsbezetting is een verantwoordelijkheid van de franchisenemer. Bijvoorbeeld bij ziekte van medewerkers zal hij zelf zijn bezetting regelen. Ook is een franchise-organisatie minder conjunctuur-gevoelig: de loonsom is veel lager, waardoor loonsverhogingen minder snel effect hebben op de bedrijfsresultaten.

 •  Uniforme uitstraling, dus scherpere profilering

  De herkenbare uitstraling is één van de belangrijkste formulekenmerken van een moderne keten van bedrijven. De franchisegever is verantwoordelijk voor de uitstraling, dus voor alles, waarmee de organisatie zich in de markt wil onderscheiden.

 • Centrale leiding en kleine overhead

  Om slagvaardig in de markt te kunnen concurreren is centrale leiding binnen het samenwerkingsverband nodig. Doorgaans vragen gedreven franchisenemers minder aandacht van het management dan filiaalleiders. Dit resulteert direct in lagere overheadkosten: minder rayonleiders, kleinere (of geen) personeelsafdeling enzovoorts.

 • Vermijden van beginnersfouten
  De franchisegever neemt de franchisenemer een deel van de werkzaamheden voor en tijdens de startfase uit handen. Een aantal "beginnersfouten" wordt daardoor vermeden. De franchisegever kan zelf over de know-how beschikken, dan wel gespecialiseerde mensen inhuren.
 • Toegang tot veel knowhow
  De franchisenemer krijgt toegang tot veel knowhow van de franchisegever en krijgt permanente begeleiding.
 • Herkenbaarheid franchiseformule
  De herkenbaarheid van de formule voor de klant, d.i. de afnemer van de diensten en/of producten wordt gestimuleerd door een uniforme uitstraling en een gemeenschappelijke naam (handelsnaam en merk).
 • Centrale inkoop
  De franchisenemer kan gebruik maken van centrale inkoop, dus betere afspraken met bijvoorbeeld de leverancier, de bank, de accountant en het reclamebureau.
 • Verzorgen van trainingen en opleidingen
  De franchisegever kan training en opleiding van franchisenemers en hun personeel (laten) verzorgen.
 • Benchmarking
  Aan de hand van cijfermatige gegevens kan bedrijfsvergelijking worden uitgevoerd om zo van elkaar te leren en resultaten van de franchisenemer en -gever te optimaliseren.