· 

Nee zeggen!

Kinderen mogen zelf beslissen over hun lichaam en wat daarmee gebeurt. Bij kindermishandeling of -misbruik wordt de zogenaamde lichamelijke integriteit van een kind aangetast. Een moeilijke term die eigenlijk zegt dat er iets met het kind gebeurt wat hij of zij dat wil.

Maar hoe maak je dit soort dingen bespreekbaar met een kind en hoe zorg je ervoor dat het kind het vertelt als er iets gebeurt wat hij niet wil.

In de link onderaan dit artikel vind je een filmpje wat je samen met jouw kinderen en opvangkinderen kunt bekijken, waarna je het kunt bespreken.

Wat vind jij prettig?

Houd je van knuffelen?

Wie mag jou aanraken?

Wie mag jou aanraken als je bloot bent?

Wat vind jij niet prettig?

Door dit te bespreken leren kinderen van elkaar wat anderen fijn vinden en wat niet en dat je mag zeggen als je iets niet prettig vindt. Jij kunt ze sturen door aan te geven dat ze niet zomaar alles van volwassenen toe moeten laten. Ook niet als deze volwassene ze bedreigt of wil omkopen met mooie cadeautjes.

Wat je ook bereikt met deze oefening is dat kinderen vertrouwen in jou krijgen en eerder dit soort zaken met jou bespreken. Geef ze aan dat als iemand over hun grens gaat, ze altijd bij jou terecht kunnen met hun vragen.

Klik hier voor het filmpje