Excellent dienstenpakket


Bij ons staat niet het gastouderbureau centraal maar de gastouder en de vraagouder. De taak van Gastouderbureau Excellent is de kwaliteit en tegelijkertijd de zelfstandigheid van de gastouder te vergroten. Wij willen namelijk professionele gastouders. Dit is in het belang van iedereen: de gastouder, de ouder en natuurlijk het kind.

 

De gastouder is namelijk in onze visie hét centrale middelpunt van de daadwerkelijke gastouderopvang.
 

Wij bieden de gastouder de volgende diensten aan:

 

 

BEMIDDELING & BEGELEIDING

 • bemiddelen tussen gastouder en vraagouder
 • aanmelden en gegevens wijzigen van gastouders bij de gemeente voor het LRKP
 • houden van intakegesprekken bij gastouder en/of vraagouder
 • houden van koppelingsgesprekken met vraag- en gastouder
 • bemiddelt en begeleidt bij alle voorkomende vraagstukken
 • 2 keer per jaar bezoek van de opvanglocatie
 • het houden van een jaarlijks evaluatiegesprek met gastouders en vraagouders
 • jaarlijks opstellen van een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en het opstellen van een plan van aanpak om eventuele risico's te vermijden
 • informeren en contact onderhouden met de oudercommissie
 • Een intern klachtenreglement
 • Gastouderbureau Excellent is aangesloten bij de geschillencommissie

 

PEDAGOGIEK

 • opstellen pedagogisch beleidsplan
 • een jaarlijkse risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid op de opvanglocatie
 • opstellen risico-inventarisatieplan (RIE-plan)
 • indien nodig opstellen Plan van aanpak samen met de gastouder

 

ADMINISTRATIE & BETALING

 • toegang tot klantenportaal van gastouderbureausoftware met onder andere een digitale urenregistratie
 • maandelijks facturering per e-mail na urenregistratie
 • facturering op naam van de gastouders
 • betaling van gastouder binnen maximaal twee werkdagen
 • opstellen jaaropgaaf voor gastouder en vraagouder
 • versturen jaaropgaven naar de belastingdienst t.b.v. de eindafrekening

 

BEREIKBAARHEID

 • online dossier- en relatiebeheer ingeschreven gastouders en vraagouders
 • dagelijkse bereikbaarheid per telefoon en e-mail van 09:00 tot 19:00
 • in geval van nood telefonische bereikbaarheid buiten de voornoemde dagelijkse uren
 • regelen nood- en vakantieopvang

HELPDESK

 • helpdesk voor belastingzaken, financiële zaken, juridische zaken, pedagogiek en veiligheid & gezondheid

 

KENNIS & KWALITEIT

 • bevorderen zelfstandigheid gastouder en continue begeleiding daarin
 • organiseren gratis cursus Meldcode Kindermishandeling
 • organiseren gratis cursus Pedagogisch Beleisplan
 • organiseren van thema-bijeenkomsten (bij voldoende belangstelling)