Wat doen wij voor u?

Op grond van de Wet op de Kinderopvang dient een gastouderbureau zich bezig te houden met bemiddeling, begeleiding van de gastouder en toe te zien op de kwaliteit van de gastouderopvang. Daarnaast vervult het gastouderbureau de kassiersfunctie.

Het uiteindelijke doel van de wettelijke eisen, die zowel aan het gastouderbureau worden gesteld als aan de gastouders is natuurlijk het welzijn van het kind.

Met het oog hierop bestaan onze diensten ten opzichte van de gastouders uit het volgende:

 

  • Bemiddelen tussen gastouder en vraagouder
  • Controleren van de deskundigheid, ervaring en kwaliteit van de bij ons ingeschreven gastouders overeenkomstig door de wet gestelde eisen
  • Verzorgen van gesprekken in de woning van de gastouder en/of vraagouder
  • Twee keer bezoek op de opvanglocatie
  • Het houden van een jaarlijkse evaluatiegesprek met gastouders en vraagouders
  • Jaarlijks opstellen van een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en het opstellen van een plan van aanpak om eventuele risico's te vermijden
  • Toegang tot het klantenportaal van Flex Kids software met o.a. een digitale urenregistratie
  • On-line dossier- en relatiebeheer van de ingeschreven gastouders en vraagouders
  • Uitvoering kassiersfunctie