Voordelen gastouderopvang


Als u voor de beslissing komt dat u uw kind moet laten opvangen, dan komt natuurlijk de vraag naar voren: moet ik mijn kind naar een kinderdagverblijf brengen of naar een gastouder.

Aan elke keuze zit natuurlijk een persoonlijk, subjectief element, en dat respecteren wij.

Hieronder willen wij een aantal argumenten opsommen, waarom veel ouders toch kiezen om hun kind naar een gastouder te brengen in plaats van een kinderdagverblijf.

Kleinschalig en huiselijk
Gastouderopvang is een kleinschalige vorm van kinderopvang in huiselijke kring. Er worden maximaal zes kinderen opgevangen waarvan maximaal twee kinderen onder 1 jaar. De gastouder heeft daarom meer aandacht voor uw kind. Uit het wetenschappelijk onderzoek "Welbevinden en stress van kinderen in de kinderopvang"gedaan door de Universiteit van Leiden blijkt dat kinderen zich meer op hun gemak voelen in een kleinschalige omgeving. Zij voelen zich meer ontspannen en veiliger.

Flexibel
Gastouderopvang is een flexibele vorm van kinderopvang. U kunt met de gastouder de opvanguren afstemmen en er zijn bijvoorbeeld ook gastouders die een 24-uurs opvang hebben of afspraken willen maken met ouders die onregelmatige werktijden hebben.

Goedkoop
Gastouderopvang is een goedkopere vorm van opvang dan bijvoorbeeld een kinderdagverblijf. Het uurtarief van de gastouder ligt lager en je neemt de daadwerkelijke uren af die je nodig hebt.

Vertrouwde omgeving
Uw kind ziet elke opvangdag weer het vertrouwde gezicht van de gastouder. Dit geeft een veilig en vertrouwd gevoel.

Professionele opvang
Gastouders zijn professionals. Zij zijn gediplomeerd en beschikken over een certificaat Kinder-EHBO.
Daarnaast volgen zij regelmatig thema-bijeenkomsten zodat zij zich blijven ontwikkelen.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
De gastouder en huisgenoten boven 18 jaar beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag én de woning van de gastouder wordt jaarlijks gecontroleerd op veiligheid en hygiëne.

Recht op Kinderopvangtoeslag
De overheid ziet gastouderopvang als en volwaardige vorm van kinderopvang en daarom heb je recht op kinderopvangtoeslag.