Werkwijze


Indien u zich als vraagouder of gastouder wilt aanmelden bij ons dan kunt u gebruik maken van ons aanmeldformulier. Voordat u dit doet zullen wij aangeven wat onze werkwijze is en het stappenplan aangeven:

Stap 1

Na ontvangst van uw aanmeldformulier nemen wij telefonisch contact met u op om uw wensen te bespreken.

Stap 2
Hebt u zelf een gastouder gevonden en is zij nog niet aangesloten bij Gastouderbureau Excellent? Dan maken wij een afspraak bij de gastouder voor een kennismakingsgesprek.

Stap 3
Nadat een mogelijke gastouder voor u is gevonden, dan wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek tussen gastouder en vraagouder.

 

Stap 4
Na dit gesprek besluit de gastouder of zij de opvang wil verzorgen en de vraagouder of zij de opvang af wil nemen bij deze gastouder. De beslissing wordt geheel zelfstandig en in vrijheid genomen door gastouder en vraagouder. Het gastouderbureau heeft slechts een bemiddelende en informatieve rol hierin.

Stap 5.
Indien zowel gastouder als vraagouder positief zijn over de opvang door de gastouder, dan wordt er een afspraak gemaakt om de opdrachtovereenkomst tussen vraagouder (de opdrachtgever) en de gastouder (de opdrachtnemer) te ondertekenen.

Stap 6
Na drie opvangmaanden zal de bemiddelingsmedewerker een evaluatiegesprek met u voeren. Hiervan ontvangt de gastouder en vraagouder een afschrift. U wordt verzocht, indien u akkoord gaat met de inhoud ervan, deze te ondertekenen.

Deze evaluatie zal jaarlijks worden herhaald, tenzij behoefte is aan een eerdere tussentijdse evaluatie.