Voordelen GOB Excellent


De voordelen voor u als gastouder indien u zich inschrijft bij Gastouderbureau Excellent zijn in het kort de volgende:

 • meer kennis en kwaliteit:
  op het gebied van pedagogiek, veiligheid, EHBO, financiën, belastingen, juridische zaken en klantenwerving

 • meer zelfstandigheid:
  u bepaalt zelf de inhoud van uw opdrachtovereenkomst met de vraagouder, u doet zelf uw klantenwerving en u bepaalt zelf uw uurtarief

 • meer inkomen:
  u bepaalt zelf uw uurtarief samen met de vraagouder, daardoor bepaalt u zelf uw inkomen: u bepaalt zelf wat u waard bent (en niet het gastouderbureau).


Hieronder worden de voordelen nog verder uitgewerkt

 

Meer kennis en kwaliteit:

 • u bent de centrale factor in de gastouderopvang (en niet het gastouderbureau)
 • u bent degene waarmee de vraagouder de klik mee moet hebben
 • u bent degene die het vertrouwen moet hebben en verdienen van de vraagouder
 • uiteraard moet u daarom in de eerste plaats voldoen aan alle door de wet gestelde eisen
 • maar om dat vertrouwen en die klik te winnen moet u meer kwaliteit bieden dan alleen deze wettelijke eisen
 • daarom weken wij samen met onze strategische partner Stichting Kwaliteitskeurmerk voor Gastouders:
  hier kunt u cursussen volgen op het gebied van pedagogiek, EHBO, belastingen, financiën, sales & marketing en juridische zaken, waardoor uw alle aspecten van uw vak onder de knie krijgt
 • tevens werken wij samen met onze strategische partner De Kroon Adviseurs: een specialistisch team op het gebied van belastingen, financiën, juridische zaken en sales & marketing voor gastouders
 • door dat u meer kennis en kwaliteit krijgt, wordt u ook zelfstandiger


Meer zelfstandigheid:

 • u sluit zelf een opdrachtovereenkomst af met uw opdrachtgever (de vraagouder), u heeft zelf volledig contractsvrijheid. Gastouderbureau Excellent adviseert slechts
 • u werft zelf uw klanten. 
 • u maakt uw eigen ondernemingsplan
 • u maakt u eigen pedagogisch werkplan
 • u bepaalt zelf uw uurtarief
 • u bepaalt zelf uw omzet
 • de bemiddelingsovereenkomst tussen GOB en u is een overeenkomst met alle bewegingsvrijheid: geen boeteclausules, geen overstap verbod, enzovoort


Meer inkomen:

 • doordat u zelf uw uurtarief bepaalt, heeft u zelf de controle over wat u wilt verdienen. Wij bepalen niet het uurtarief. Wel zullen wij een adviestarief aangeven, maar u bepaalt uiteindelijk samen met uw vraagouder wat uw uurtarief wordt. Zo betaalt de vraagouder het bedrag dat zij voor uw kwaliteiten over heeft. 


Door deze 3 pijlers wordt u door ons en door de vraagouders, uw klanten, aangemerkt als zelfstandige professional.
Een gastouder die op alle gebieden zelfstandig: deskundig op pedagogisch gebied en  juridisch en financieel onafhankelijk.