Ik ben een gastouder


De taak van Gastouderbureau Excellent is de kwaliteit en tegelijkertijd de zelfstandigheid van de gastouder te vergroten. Wij willen namelijk Excellente gastouders: dit is in het belang van iedereen: de gastouder, de vraagouder en natuurlijk het kind.

De gastouder is namelijk in onze visie het centrale middelpunt van de daadwerkelijke gastouderopvang.

Plus extra inkomsten
Bij ons concept hebt u de mogelijkheid om extra inkomsten te verdienen. Tot zelfs duizenden euro's per jaar. Deze extra verdiensten worden bepaald door het aantal opvangkinderen dat u heeft: hoe meer opvangkinderen hoe meer u extra kunt verdienen. Dit is mogelijk omdat u (en de vraagouders) bij GOB Excellent veel geld kunnen besparen. Dit vrij gekomen geld kunt u in overleg met de vraagouder op de door jullie gewenste wijze verdelen. De verdeling gebeurt door het bepalen van de hoogte van het uurtarief.

Uw voordelen
De voordelen voor u als gastouder van GOB Excellent zijn in het kort de volgende:

  • Meer kwaliteit
    Op het gebied van pedagogiek, EHBO, financiën, belastingen, juridische zaken en klantenwerving.

  • Meer zelfstandigheid
    U bepaalt zelf de inhoud van uw opdrachtovereenkomst et de vraagouder, u doet zelf uw klantenwerving en u bepaalt zelf uw uurtarief.

  • Meer geld
    Omdat u alles zelf bepaalt, is het voor u mogelijk om duizenden euro's per jaar te besparen t.o.v. een ander gastouderbureau, ook al betaalt u maandelijks een bedrag aan Gastouderbureau Excellent.

Door deze 3 pijlers wordt u door en door de vraagouders, uw klanten, aangemerkt als zelfstandige professional. Een gastouder die op alle gebieden zelfstandig is: deskundig op pedagogisch gebied en juridisch en financieel onafhankelijk.

Voor een meer uitgebreide informatie over de voordelen voor u als gastouder om u in te laten schrijven bij Gastouderbureau Excellent klik hier.